31/10/12

IV Asemblea Xeral da Coordinadora Galega de ENDL

QUEN PODE PARTICIPAR?
Na Asemblea poderán participar todas aquelas persoas que estean adscritas á CGENDL a día 9 de novembro de 2012 como Coordinadores/as de ENDL, así como todos aqueles docentes que tamén estean adscritos a Coordinadora nesa data, con voz pero sen voto, a non ser que traian voto delegado dun coordinador/a de Equipo adscrito.

ORDE DO DÍA

IV ASEMBLEA DA COORDINADORA GALEGA DE ENDL
Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2012
Facemos futuro, producimos galego ORDE DO DÍA
  • 17.00. Apertura da asemblea.
  • 17.05. Aprobación do regulamento.
  • 17.10. Lectura e avaliación do Informe anual.
  • 18.00. Pausa-café.
  • 18.30. Presentación do Plan anual de traballo.
  • 19.25. Revisión de vacantes.
  • 19.30. Rogos e preguntas.
  • 20.00. Clausura da asemblea pola Coordinadora Xeral.
Regulamento da IV Asemblea da CGENDL

Ningún comentario:

Publicar un comentario