08/07/13

Tradución ao galego do libro de Heinrich Mann "O profesor Unrat"

A Fundación Vicente Risco está a traducir a galego a novela de Heinrich Mann O profesor Unrat, tradución a cargo de Paz Huete Iglesias. Novela inspiradora do marabilloso filme O anxo azul, que tanto impresionou a Vicente Risco quen viu o filme ao pouco da súa estrea cando a súa estadía en Alemaña en 1939.
 Se estás interesado en adquirir esta novela,  podes reservar agora o teu exemplar a 10,00 euros, cun importante desconto respecto do PVP.
Coa túa achega contribúes no labor normalizador da nosa lingua e colaboras coas actividades da Fundación Vicente Risco, polo que te podes acoller aos beneficios da LEI 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ó mecenado. («BOE» 307, do 24-12-2002).
Se queres apoiar esta iniciativa contacta con secretaria@fundacionvicenterisco.com