18/11/12

Concurso de monólogos en galego

Data:
Prazo: ata o 5 de decembro de 2012
Organizada por:
Concellaría de Educación, Deportes e Xuventude
Requisitos:
  • Alumnado dos IES e dos CIFP púbicos, así como dos centros concertados e privados do concello da Coruña.
  • Descrición da actividade:
  • O monólogo vai consistir nun discurso dun máximo de 5 minutos en lingua galega que deberá tratar o tema determinado para cada categoría.
  • Os monólogos deberán ser “falados”, non lidos. O feito de ler algo será causa de descualificación inmediata.
  • O alumnado poderá participar individualmente ou por grupo. Vos grupos poderán contar cun máximo de cinco particicipantes.
  • Temática: os monólogos deberán versar sobre os seguintes temas:
  • Categoría de 1.º ciclo da ESO: WhatsApp
  • - Categoría de 2.º ciclo da ESO: De maior quero ser...!!
  • - Categoría de bacharelato e ciclos formativos de grao medio e superior: Crise? Que crise?...

Ningún comentario:

Publicar un comentario