02/02/12

XIII certame musical: A mocidade coa lingua

Organiza este ano o IES Manuel Murguia de Arteixo. Gañadores do certame o ano pasado


Teñen prevista a celebración o 16 de maio no Centro Cívico de Arteixo.


Imaxes do XII certame. Celebrado o ano pasado en Sada. Organizou o IES Mosteirón

Bases do XIII certame musical: “A mocidade coa nosa lingua”.

1- Os centros comprométense a desenvolver esta actividade en dúas fases:
- Fase interna de clasificación de cada un dos centros participantes.
- Fase intercentros.
2- Poderán participar grupos e/ou solistas que, cando menos, o 50% dos seus compoñentes sexan alumnos
do centro.
3- Cada centro poderá participar na fase intercentros cun máximo de dous grupos. No caso de que sexan moitos os centros participantes, a participación reducirase a un grupo por centro.
4- Cada grupo ou solista interpretará dúas pezas musicais como máximo. Por criterios organizativos, as
pezas tamén se poderían ver reducidas a unha.
5- A letra da composición, se a tiver, deberá estar en lingua galega e poderá ser de autoría propia ou
tratarse dun poema musicado. Un mes antes do Certame enviaranse as letras á Organización.
6- No caso das pezas instrumentais, interpretarase “música de raíz”, podendo ser tanto temas populares
como de creación propia.
7- Tendo en conta que se trata dunha actividade que ten como obxectivo promover o uso do galego, valorarase a soltura e calidade do dominio da nosa lingua nas manifestacións do grupo dirixidas ao público
(presentación dos compoñentes, comentario dos temas...).
8- Valorarase o feito de que as letras ou a música sexan orixinais.
9- O xurado estará integrado por un profesor/a e un alumno/a de cada un dos centros participantes. O seu
fallo será inapelable.
10- Haberá tres premios en metálico:
1º premio: 300 euros
2º premio: 200 euros
3º premio: 150 euros.
11- O Certame está aberto a todos aqueles centros que queiran participar, sempre que asuman as bases expostas e aporten a cota económica correspondente derivada do reparto dos gastos necesarios para levar
a cabo o certame.
12- O incumprimento de calquera dos puntos das bases provocará a descualificación do grupo ou solista.
13- A fase final intercentros terá lugar no mes de  maio no centro cívico de Arteixo ás 10:30 horas .A capacidade do centro é de , aproximadamente, 300 persoas .

Rosa Mosquera
Coordinadora do ENDL do IES Manuel Murguía (Arteixo)

Ningún comentario:

Publicar un comentario