27/11/11

Espazo abalar discrimina ao galego en canto á elaboración de recursos na rede

Alarmante informe sobre a situación dos recursos didácticos en galego no espazo abalar

(Ver información completa no blog: Carta Xeométrica)

Innovación educativa. O caso Abalar.

 Pola contra, que é o que podemos atopar de innovador no ámbito das ciencias en galego?
O anterior goberno da Xunta impulsara un portal ,  dependente da Consellería de Educación que comenzaba a ser a referencia á que acudir na procura de materiais educativos. Porén este proxécto esborrallouse desde que o actual conselleiro presentou como motor da innovación educativa o Espazo Abalar.
Hai prácticamente 7 meses que no abalar non aparece ningún novo recurso (o último ten data do 29/04/2011). Abalar é un espazo morto. Pero ademais cheira a podre. Nesta especie de zombie electrónico non hai ningún recurso que xurdira, por exemplo, dun programa de formación do profesorado nas TIC. Tampouco temos nada que se xestara dentro dun sistema organizado pola propia Consellería para a creación de novos recursos. O Espazo Abalar vén sendo unha rapañota aleatoria e desordenada do que se pode pillar pola arañeira de internet.

Desprezo á lingua galega. O caso Abalar
O resultado final das aplicacións que no ámbito das ciencias nos ofrece Abalar vén clasificado segundo a lingua de cada recurso nesta táboa:


 Ao lembarmos que o funesto decreto 79/2010 determinaba que todo o material de Coñecemento do Medio debía estar en galego e o de Matemática en castelán, podemos comprobar cal é a intención non declarada do abalar en materia de uso de linguas, pois se ben con este material só sería posible tratar en galego catro aspectos puntuais da área de Matemáticas, pola contra os 29 recursos de Coñecemento do Medio en castelán poden servir para cubrir todo o curso de 5º de primaria. Se xa sabíamos que o presunto equilibrio lingüístico cargaba  as súas pesas na lingua que ten todas as ventaxas de partida, o proceso de acoso e redución do galego é dunha ambición ilimitada. Neste caso é a Consellería de Educación, por medio do programa Abalar quen comete o abuso.

Ningún comentario:

Publicar un comentario